Kontakt


  • Názov firmy: Bc. Katarína Klimeková Obuvame.sk
  • IČO: 52100529
  • Kontaktná osoba: Bc. Katarína Klimeková
  • E-mail: info@obuvame.sk
  • Telefón: +421 902 560 847
  • Poštová adresa: Bc. Katarína Klimeková, Liptovská 2127/10, 03405 Ružomberok
  • IBAN: SK89 0900 0000 0050 4473 8608 - Slovenská sporiteľňa