Kontakt


  • názov firmy: eStores s.r.o.
  • IČO: 48 056 561
  • kontaktná osoba: Miloš Šurina
  • e-mail: info@obuvame.sk
  • telefón: +421 907 800 744
  • poštová adresa: eStores s.r.o., Závodná 264/5, 027 43 Nižná
  • číslo účtu: 5067909334/0900 - Slovenská sporiteľňa